Apple姐日記:陳司翰少爺脾氣敷衍歌迷

蘋果日報 2002/04/02 00:00


我Apple姐雖然少聽中文流行曲,但係都知道𠵱家嘅本地樂壇,差唔多每個星期就有一個新人湧現,競爭都咪話唔大。所以話呢,做新人除咗要有後台同實力之外,待人接物其實應該謙虛啲,唔好招人話柄嘛。
好似陳慧琳細佬陳司翰,生得高大靚仔,又有學歷,又有家底,但係呢,聽聞佢啲少爺脾氣都唔少。

表現傲慢
我Apple姐就八到有次陳司翰去卡拉OK,咁啱佢啲fans又喺裏面唱歌,咪趁偶像離開時攞簽名同影吓相,點知陳司翰表現相當傲慢,當啲fans透明,重猛叫個保母驅趕fans。