Sammi掛住安仔
每日一電解相思

蘋果日報 2011/04/28 06:00


鄭秀文與許志安復合不久,就要遠赴雲南的香格里拉兩個多月拍攝杜琪峯執導的《高海拔之戀II》,昨日見到她明顯消瘦,但心情甚佳,面對漂亮美景,會否考慮與安仔重遊一次?她笑說:「呢度嚟一次就夠啦。」問到安仔是否曾來探班?她甜絲絲說:「秘密,唔講你哋知。」
談到安仔有否帶Sammi喜歡吃的鹹牛舌探班?她哈哈笑說:「呢度咁凍,嚟到都變硬晒啦,我家乜都唔想,最想即刻拍完戲返屋企,好想家呀。」Sammi又謂每天都有和安仔通電話,並不擔心安仔會因為她與前緋聞男友古仔合作拍戲而吃醋,她說:「我同古仔係老拍檔,拍戲好有默契。」
Sammi指瘦了8磅,現時只有98磅,因食物不對胃,故回港後一定要大啖美食增磅。記者笑她咪咪(胸部)縮得更小,Sammi沒好氣說:「係呀,屈咗入大腸,不過瘦咗上鏡比較好睇。」問她安仔會否感到肉痛?她羞澀說:「你哋自己去問佢啦!」
古仔今次與Sammi雖演情侶,但二人並沒親熱戲,問他是否因Sammi已名花有主,他笑說:「係劇本問題,同埋呢度係高原,可能拍我哋接吻戲會唞唔到氣啩。」杜琪峯與韋家輝聯合執導的《高》片,寰亞約投資了5,000萬,問阿杜為何不加吻戲?他說:「怕佢兩個都唞唔到氣會入院就煩,同埋又怕古仔啲鬚太拮人,不過我冇見過古仔留鬚原來係咁正嘅!」
此外,古仔演出葉偉信版的《倩女幽魂》今日在港上映,內地上周二已經開畫,截至前日已收了約8,000萬人民幣,昨日他知道影片賣座相當開心,他說:「希望香港開畫都有唔錯票房成績,戲入面有一場我俾人淋狗血,嗰啲人造狗血好刺眼,拍呢場戲令我最難忘。」
採訪、攝影:丁寧