Apple姐日記:
邱李茂琪有喜日日食燕窩

蘋果日報 2002/03/15 00:00


我Apple姐成日都話今年喜事特別多,好似榮文蔚、唐浩雯同陳妙蘭啱啱生完BB,余錦遠太太陳家碧第二胎預產期喺九月,我Apple姐又收到風,城中又多一名阿太有喜,佢咪係楊受成個外甥邱子傑嘅太太邱李茂琪(見圖),佢啱啱有咗兩個幾月。

想有驚喜
邱李茂琪重同我Apple姐講,佢一知道有咗,就日日食燕窩、紅棗燉冰糖補身,因為上次生大仔嗰時都有日日食,所以BB一出世啲皮膚都不知幾滑。
佢重同我講話今次呢胎生仔定女都冇所謂,又話可能唔會去照睇吓係仔定女,希望到時有驚喜喎。