AKB送別前田似送死

蘋果日報 2012/08/17 00:00


日本組合AKB48一姐前田敦子月底就會離隊,眾成員就唱隻新歌送別佢,但個MV就拍到好詭異,前田獨自坐艇喺煙霧中消失,似送死多啲,佢老友大島優子拍拍下仲忍唔住喊,
但大島噚日上節目時諧星日村話係佢粉絲仲跪拜佢,到大島鬼咁開心。
empty