Nike廣告奪金獎 - 李八方

蘋果日報 2002/01/26 00:00


大家成日搭地鐵,睇到車站內各種不同海報,其中不乏令人眼前一亮,甚至停步觀看的佳作,負責地鐵廣告代理的德高貝登就搞咗個地鐵廣告創意大獎,表揚吓呢類佳作。
德高貝登行政總裁祈道富同八方講,有創意廣告最緊要簡單,唔複雜,令人一睇就明,八方睇番得獎作品,又真係合乎佢要求,好似金獎個Nike廣告,就用一班唔同身形,着住運動衫的女性,去表達女性身體唔應該有一個標準,只要鍾意運動就得,創作人阿Jim話佢創作前同唔少女性傾偈攞靈感。


E-mail:[email protected]