StarTalk:球員不善運用時間

蘋果日報 2002/07/21 00:00


又會咁啱,前兩日十六歲或以下組別B組嘅四場比賽全部都係最後十秒先分勝負,場場比數重係一分之差,而今日嘅比賽又真係咁啱同之前嘅一樣,又係最後幾秒先至分到輸贏。世事真係奇妙,睇落去,呢組嘅比賽會愈嚟愈刺激。
睇咗咁多場比賽,發現𠵱家球員大都唔係好曉得運用時間,在一場比賽裏面,時間上嘅運用係非常重要,如果運用得好,就可以控制場波嘅節奏,贏面會高啲,要留意吓啦!

「外援」帶來衝擊
睇完男子十六歲組別之後,又睇吓女子組,當我見到銀羚隊中的「外援」小達凌,就想起二○○○年打NIKEleague嘅隊友「歷蘇」﹙史雅歷﹚,當時他又係以「外援」身份參加比賽。
每年NIKEleague都有一至兩個「外援」球員,佢哋嘅出現,對NIKEleague來講係一個衝擊,呢啲球員嘅搶籃板技術同埋體能方面都比其他球員好啲,「本地」球員要好好苦練一下喇!
文:潘志豪(甲一男籃新青聯後衞)